03. 08. 2023

Urbanity představuje svůj první ESG report. Měřitelná data o udržitelnosti jsou klíčová nejen pro nás, ale i pro banky a naše klienty

Praha, 3. srpna 2023 – Na development, který je ekologicky i společensky udržitelný, se v nemovitostní skupině Urbanity zaměřujeme už od našeho vzniku. Že jsme při budování výrobních kampusů nové generace na správné cestě, ukazuje i náš první ESG report za rok 2022, který jsme společně s ESG strategií vytvořili ve spolupráci s experty z Frank Bold Advisory. Reportování ESG dat navíc v čím dál větší míře vyžadují finanční instituce a klienti, kteří využívají naše kampusy. Zároveň je to pro nás způsob, jak s pomocí dat lépe sledovat a řídit chod firmy.

V neposlední řadě se také zpřísňují požadavky evropské legislativy, která usiluje zejména o zmírňování dopadů průmyslu na životní prostředí, ale také o větší ochranu lidských práv nebo dodržování bezpečnosti práce. Reporting dat o udržitelnosti podle EU standardů bude navíc už brzy povinností pro všechny společnosti, na které dopadne směrnice o reportování udržitelnosti CSRD. Její plnění jde ruku v ruce s naší orientací na hledání zelených řešení v developmentu.
 
„V Urbanity jsme vzhledem k našemu zaměření na udržitelný development nečekali, až bude za minutu dvanáct, chtěli jsme v reportingu získat náskok. V rámci mezinárodního prostředí se ESG kritéria stávají v čím dál větší míře součástí výběrových řízení a propisují se do obchodních smluv formou vymahatelných závazků. Mají tak rostoucí vliv na dynamiku obchodních vztahů. V oblasti komerčních nemovitostí v posledních letech sledujeme boom v získávání udržitelných certifikací budov, jako je například BREEAM či LEED. Nadto vnímáme ESG jako společenskou výzvu, která reaguje na změnu klimatu a zároveň otevírá řadu příležitostí. Jsme rádi, že jsme jedněmi z leaderů v této oblasti v České republice,” uvedl Roland Hofman, CEO Urbanity.
 
Základem pro zpracování prvního ESG reportu Urbanity bylo vytvoření ESG strategie, která umožnila zavést měřitelná kritéria do fungování celé nemovitostní skupiny a stanovit milníky pro další období. „Naší výhodou je, že ESG principy máme integrovány přímo v dlouhodobé obchodní strategii, hodnoty, které přináší, pro nás tedy nejsou nové. Stavíme na brownfieldech, udržitelně a ve velmi vysokém technickém i architektonickém standardu, dlouhodobě do provozů začleňujeme prvky obnovitelné energetiky, velmi úzce spolupracujeme s místními komunitami,” vysvětluje Hofman.
 
Primárně se v prvním ESG reportu věnujeme dopadům na změnu klimatu a jejich zmírňování. Data vyhodnocujeme například z pohledu energetické hospodárnosti budov včetně účinnosti použitých technologií. Zabýváme se také hospodařením s pitnou, dešťovou i odpadní vodou a pozornost věnujeme také krajinotvorné výsadbě, ozelenění a biodiverzitě.  Do budoucna plánujeme více sledovat množství, skladbu a životnost použitých materiálů, nakládání s odpady s ohledem na jejich redukci a míru recyklovatelnosti.
 
V Urbanity se při developmentu a správě především výrobních kampusů zaměřujeme na to, aby výstavba vznikala přimárně rekultivací zanedbaných brownfieldů a tak, aby byla ohleduplná k životnímu prostředí a příjemně se v nich trávila pracovní část dne. „Klademe při tom důraz i na energetickou soběstačnost, šetrné hospodaření a zatraktivnění lokálních pracovních příležitostí, které využívají globální příležitosti. To má pozitivní dopad nejen na provozní náklady klientů, ale i na rozvoj okolních komunit, kterých jsme aktivní součástí,” vysvětluje Hofman.
 
Co najdete v ESG strategii Urbanity

  • Obchodní model a strategie: Přispíváme k transformaci ekonomiky
  • ​Strategické cíle a závazky: Environmental, Social and Governance
  • Klíčová témata, cíle a opatření: Od dopravy až po cirkulární ekonomiku
Číst strategii


Co najdete v ESG reportu Urbanity 2022

  • Aktuální projekty Urbanity
  • Naše strategie
  • Management životního prostředí
  • Lidé: Od zaměstnanců po místní komunity
  • Odpovědné chování
Číst report

 
Neváhejte nás kontaktovat
Jsme připraveni na vše a nezalekneme se ani velkých kreativních výzev. Ba naopak – přesně takové nás baví.
V Celnici 1034/6, 110 00 Praha
© Urbanity 2022-